Riješeno Autobus za banjole

Odgovor

Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti je prosljeđen Pulaprometu koji se očitao sljedeće:

"Prijevoz na županijskim linijama se odvija na temelju dozvola koje izdaje upravno tijelo županije i to temeljem Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika.
Budući da su Banjole u drugoj jedinici lokalne samouprave za bilo koji dodatni polazak potrebno je, sukladno proceduri, ishoditi valjanu dozvolu. Drugim riječima, postojeći zakonski okvir otežava uvođenje dodatnih polazaka za okolne općine, zbog čega se u suradnji s drugim gradovima koji imaju javni gradski prijevoza pokušava intervenirati kod nadležnog Ministarstva da razmotri Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i da se omogući da općine i gradovi (suvlasnici prijevoznih poduzeća) međusobno dogovaraju prijevoznu uslugu kako bi se maksimalno uvažile potrebe građana."

Prijedlog

Autobusne linije za naselje Banjole nisu dostatne za potrebe stanovnika. Na primjer subotom je zadnji autobus u 19:00, a mladi bez prijevoza ne mogu ići u jedino kinu u Puli. Prijedlog: vikendom zadnji autobus da bude u 22:30. Napomena: Anketa u srednjoj školi u Puli pokazuje da se s tim prijedlogom slaže 90% učenika.

Autobus za banjole