Riješeno Brojni radovi na održavanju prometnih površina

U sklopu redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule započelo se s brojnim popravcima kolničke konstrukcije s ciljem povećanja sigurnosti prometovanja i prolaska pješaka. U tom smislu izvršen je popravak dijela oštećenog kolnika na rotoru 43. istarske divizije i Koparske ulice. Nadalje, od 27. do 31. ožujka izvodit će se noćni radovi sanacije oštećenja na kolnicima, osim u Ulici 43. istarske divizije i u Ulici Jurja Žakna, Cesti Prekomorskih brigada (rotor Šišanska cesta), te u Mutilskoj ulici. U tijeku je i uređenje dijela ulice Valkane a slijede manji radovi uređenja nogostupa u Monvidalskoj ulici, asfaltiranje u dijelu Sponzine ulice, sanacija kolnika i nogostupa u Anticovoj ulici, izrada habajućeg sloja na parkiralištu Mutvoranska, modernizacija makdamske prometnice - lijevog odvojka Ulice Komunal, manji popravci opločenja na Trgu I. svibnja, u Flanatičkoj ulici i Kandlerovoj ulici, sanacija odvojka Ulice Borik, sanacija Zahtiline ulice, popravci makadamskog sloja u Ulici Fojba i Braće Levak, popravci rubnjaka u Mutilskoj ulici i ostali manji zahvati na drugi lokacijama u gradu. Nadalje, pred dovršetkom su radovi na ličenju semaforskih stupova i konzola u Ulici 43. istarske divizije.

Brojni radovi na održavanju prometnih površina