Riješeno Cijev

Odgovor

Poštovani,

po nalogu komunalnog redara cijev će od strane privatne osobe biti uklonjena.

 

 

 

Prijava

Objavili ste da je riješeno ali cijev je još uvijek tamo

Cijev