Primljeno Dodjeljivanja vlasnicima i psima plazu na koristenje u ljetnim danima

Prijedlog

Razmotriti mogucnost dodjeljivanja vlasnicima i psima plazu na koristenje u ljetnim danima.

Dodjeljivanja vlasnicima i psima plazu na koristenje u ljetnim danima