Riješeno Eko akcija čišćenja uvale Saccorgiana

Ronilački klub Meduza u nedjelju, 9 travnja 2017. godine organizirao ekološku akciju čišćenja uvale Saccorgiana.

Eko akcija čišćenja uvale Saccorgiana