Riješeno Grad Pula u posljednje četiri godine izdvojio gotovo 6 milijuna kuna za izgradnju i održavanje dječjih igrališta

Grad Pula, kao Grad prijatelj djece, posebnu pažnju pridaje uređenju i sigurnosti svih pulskih dječjih igrališta te samo za održavanje ukupno 67 dječjih igrališta godišnje izdvaja preko 800 tisuća kuna. Osim toga, svake se godine, sukladno prijedlozima mjesnih odbora, planira nastavak obnove dječjih igrališta te njihova nadogradnja novim spravama i pratećim sadržajima, sukladno potrebnim normama i certifikatima. Pulska dječja igrališta nalaze se u svim mjesnim odborima te su, zavisno o veličini gradskog kvarta u kojem se nalaze, prilagođena specifičnostima tog kvarta pri čemu se vodi briga o potrebama onih najmlađih. Brigu oko održavanja pulskih dječjih igrališta preuzelo je trgovačko društvo Castrum Pula 97. d.o.o.

Grad Pula u posljednje četiri godine izdvojio gotovo 6 milijuna kuna za izgradnju i održavanje dječjih igrališta