Primljeno Ilegalno korištenje javne površine

Prijava

Stanari okolnih kuća sa velikim dvorištima koriste šumicu za privatan parking!

Ilegalno korištenje javne površine