Riješeno Javna rasvjeta u Puli, Trscanska 5

Prijava

Javna rasvjeta u Puli, Trscanska 5 ne radi pa je pješački prijelaz u potpunom mraku sto je jako opasno za pješake.

Javna rasvjeta u Puli, Trscanska 5

Odgovor

Zahvaljujemo. Riješit će se.