Riješeno Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Odgovor

Zahvaljujemo. Prijava je proslijeđena nadležnoj službi na razmatranja mogućnosti pokretanja odgovarajućih aktivnosti za uređenje stanja.

 

Prijava

Poštovani! U gradskom parku Monte Zaro nalazi se ova konstrukcija koja nema nikakvu funkciju. Građevina je kao što se može vidjeti na slici išarana grafitima uvredljivog sadržaja i u jako lošem stanju. Predlažem da se građevina sruši do temelja, jer unagrđuje jedan od najljepših pulskih parkova i realno nema nikakvu funkciju. Molim da se prijedlog razmotri. Hvala!

Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju