U fazi razmatranja Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku

Prijedlog

Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku.

Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku