Riješeno Košnja vernalska ulica broj 13

Odgovor

Poštovani, prijava je upućena redarstvu

Prijava

potrebna jeje košnja trave i grma lovor višnje vernalska ulica broj 13

Košnja vernalska ulica broj 13