Riješeno Krupni otpad na pločniku

Prijava

Krupni otpad na plocniku ne moze se prolazito

Krupni otpad na pločniku