Riješeno Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica

Odgovor

Poštovani, prijava je upućena redarstvu 

Prijava

Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica broj 17 hvala

Molimo pokositi visoku travu Lošinjska ulica