Riješeno Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Odgovor

Zahvaljujemo na prijavi. Pristupit će se sanaciji.

Prijava

Na hidrobazi stepenište stoji u zraku,more je podlokako bazu stepeništa

Na hidrobazi stepenište stoji u zraku