Riješeno Napušteno vozilo

Odgovor

Poštovani, zahvljujemo na prijavi. Ista je upućena nadležnoj službi na postupanje.

Prijava

Napušteno vozilo stoji mjesecima.

Napušteno vozilo