Riješeno Napušteno vozilo

Odgovor

Zahvaljujemo na informaciji. Provjerit će se zašto predmet nije riješen.

Prijava

Poštovani, prijava za: neregistriran, devastiran i opasan motocikl koji više od godina stoji na javnoj površini poslan je putem aplikacije smart Pula 18.10.2018. U statusu prijave piše Riješeno (12.11.2018.). Stanje na terenu pokazuje kako prijava niej riješena. Vozilo je i dalje na istoj lokaciji i predstavlja opasnost. Molim Vas za promptnu reakciju.

Napušteno vozilo