Riješeno Napušteno vozilo

Odgovor

Poštovani, izdano je rješenje o uklanjanju i rješenje o izvršenju. Ukoliko vlasnik ne ukloni vozilo isto će se ukloniti od strane za to registriranog trgovačkog društva.

Prijava

Poštovani, prijava za: neregistriran, devastiran i opasan motocikl koji više od godina stoji na javnoj površini poslan je putem aplikacije smart Pula 18.10.2018.U statusu prijave piše Riješeno (12.11.2018.) pa onda nakon druge prijave Riješeno (06.12.2018). Stanje na terenu pokazuje kako prijava nije riješena, te Vam ovim putem šaljem i treću prijavu za isti predmet. Motocikl je i dalje na istoj lokaciji i predstavlja opasnost za građane.

Napušteno vozilo