Riješeno Ne odnose smeće

Odgovor

Poštovani, zahvaljujemo na prijavi. Ista je proslijeđena na postupanje nadležnom trgovačkom društvu.

Prijava

Drugi puta da ne odnose pripremljeno smeće.

Ne odnose smeće