U izradi Ne ubijati napuštene životinje nakon 60 dana

Odgovor

Za potrebe uređenja prihvatilišta za napuštene životinje Grad Pula dodijelio je na uporabu pulskoj Udruzi Ruka šapi u svibnju 2013. godine na rok od 10 godina zemljište površine 3200 m2.

Grad Pula izvršio je prenamjenu predmetne čestice kojoj je određena Zdravstvena namjena u sklopu koje je moguće realizirati, između ostalog, i sklonište za životinje. Nakon javne rasprave donesena je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule čime je ostvaren prvi, osnovni preduvjet u pogledu konkretne realizacije tražene namjene. Navedene izmjene su izvršene, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.  Prije same izgradnje azila potrebno je ispuniti sve tehničke i ostale uvjete potrebne za izgradnju jednog takvog objekta.

Grad Pula je za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja na svojem području u 2016. godini osigurao iznos od 138.800,00 kuna. Nadalje, za higijeničarske usluge osigurano je 142.000,00 kuna dok je za projekte udruga za zaštitu životinja u ovoj godini osigurano 36.000,00 kuna.

Prijedlog

Postovani! Kada ce naš grad dobiti no kill azil za zivotinje ? Trenutno postoji Sinteraj u kojemu pse usmrcuju 60 dana nakon pronalaska sto je neopisivo okrutno i suprotno zakonu. Takodjer, udruzi Ruka Sapi bilo je obecano zemljiste na koristenje upravo u svrhu brige za napustene zivotinje no koliko znam nije se ostvarilo. Stoga je moje pitanje kada ce grad postati jos humaniji i izgraditi utociste za napustene zivotinje? Lp

Ne ubijati napuštene životinje nakon 60 dana