Riješeno Nestala tabla

Odgovor

Zahvaljujemo na prijavi. Obavijestili smo JU Natura Histrica kako bi se predmetno pitanje čim prije riješilo.

Prijava

Nestala tabla s pravilima ponašanja na ulasku u Šijansku sumu.

Nestala tabla