Primljeno nevrijeme je polomilo granje

Prijava

Poštovani, nevrijeme je polomilo granje i u ovakvom stanju je opasno za pješake na kolniku. Molimo djelatnike Herculane-e da prepile granu koju se jedva drži.

nevrijeme je polomilo granje