Primljeno Niti nakon više od 3 mjeseca nema odgovora Herculanee

Prijava

Šutnja administracije Niti nakon više od 3 mjeseca nema odgovora Herculanee na pitanje: kada će se nama na Monte Zaru omogućiti odvajanje otpada? Podzemni i polupodzemni kontejneri stavljaju se po gradu i prigradskim naseljima. Što je sa Monte Zarom? Pitanje je prvi put objavljeno 23.10.2019., drugi put 11.12.2019.

Niti nakon više od 3 mjeseca nema odgovora Herculanee