Primljeno Odvajanje otpada

Prijava

Kada će nama koji živimo 100 mt od centra grada (na Monte Zaru), Pula Herculanea omogućiti odvajanje otpada i time ispoštovati svoj dio ugovora o prikupljanju otpada koji smo svi mi morali potpisati prije više od godinu dana. Mi i dalje nemamo nikakvu mogućnost odvajanja otpada. Vidimo da se polupodzemni i podzemni kontejneri već postavljaju i po Verudi, Stoji...a što je sa Monte Zarom?

Odvajanje otpada