Primljeno Odvoz smeća

Prijava

Ovo je slika Pule na više lokacija u gradu. Bitno da su računi za odvoz smeća narasli i do 200%!

Odvoz smeća