Riješeno Opasna šuma

Odgovor

Poštovani, zahvaljujemo prijava je upućena prema Hrvatski šumama kako bi se stanje, koje se navodi u prijavi, saniralo.

Prijava

Šuma Lungo mare – obrasla, neprohodna, a sada i opasna. Deseci srušenih stabala i grana. Deseci stabala i grana koje će se odlomiti prijete građanima, turistima i djeci koji nisu više sigurni. Desetljećima se šuma ne održava i ne uklanjaju se stabla i grane koje predstavljaju opasnost. Grad Pula? Hrvatske šume?.....prebacivanje odgovornosti?

Opasna šuma