Primljeno Pa ovo smeće već 7 dana stoji uz kante

Prijava

Za što se plaća odvoz smeća? Pa ovo smeće već 7 dana stoji uz kante. Kraj Vitezićeve ulice.

Pa ovo smeće već 7 dana stoji uz kante