Riješeno Parkirana vozila na zelenoj površini

Odgovor

Zahvaljujemo na prijavi. Proslijeđena je nadležnoj službi na postupanje.

Prijava

Parkirana vozila na zelenoj površini, uništavaju zelenu površinu i onemogućuju košnju!!

Parkirana vozila na zelenoj površini