Riješeno Parkiranje na zelenim površinama

Odgovor

Komunalno redarstvo pokreće odgovarajuće postupke kod predmetnih prijava. Budući je lokacija na karti i stvarna lokacija vozila drugačija ista, prijava je pokrenuta po utvrđivanju stvarne lokacije.

Prijava

Parkiranje na zelenim površinama

 Parkiranje na zelenim površinama