Primljeno Potreban parkić

Prijava

Bilo bi lijepo i korisno da se već utabane staze poploče ili asfaltiraju. Postaviti dvije-tri klupe. Početak budućeg parkića?

Potreban parkić