Primljeno Potrebna prometna ogledala

Prijava

Radi sigurnog uključivanja u promet molimo postavljanje prometnih ogledala na označenim lokacijama na Šišanskoj cesti. Stanari Busolerske ulice

Potrebna prometna ogledala