Riješeno Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)

Odgovor

Poštovani, zahvaljujemo na prijavi. Nastavno na  suglasnost konzervatora koja se mora ishoditi, pristupiti će se radovima sanacije predmetne lokacije.  

Prijava

Potrebno je sanirati oštećenje (rupu) na Stubama Jurine i Franine

Potrebno je sanirati oštećenje (rupu)