Riješeno Potrebno je ukloniti ovaj otpad

Odgovor

Zahvaljujemo na prijavi. Komunalni redari izlaze po svakoj predmetnoj prijavi, a nerijetko se stvari uklone prije same intervencije. Odgovarajući postupci, sukladno nadležnostima, vjerujemo da će riješiti ovu problematiku.

 

Prijava

Potrebno je ukloniti ovaj otpad s Trga Kralja Tomislava 22/A , koji narušava izgled trga.

Potrebno je ukloniti ovaj otpad