Riješeno potrebno pokositi ispred zgrade u Puli

Odgovor

Poštovani, aktivnosti se realiziraju sukladno planu uređenja i košnje, shodno čemu će se planirati i predmetna

Prijava

Poštovani, potrebno pokositi ispred zgrade u Puli, Valvazorova 5. Javna površina. Lijep pozdrav

potrebno pokositi ispred zgrade u Puli