U izradi Potrgana mrežica za skakanje u parku na trgu krala Tomislava

Prijava

Potrgana mrežica za skakanje u parku na trgu krala Tomislava.Djetetu može propasti cijelo stopalo. Opasno!!

Potrgana mrežica za skakanje u parku na trgu krala Tomislava

Odgovor

Prijavljeno društvu Castrum Pula 97 d.o.o.