Riješeno Prijedlog o prodaji vlasništva NK Istre 1961

Odgovor

Grad Pula je u razvoj sporta i podizanje kvalitete ukupne sportske infrastrukture samo u posljednje četiri godine izdvojio više od 100 milijuna kuna i da svake godine izdvaja financijska sredstva i za rad omladinskog pogona NK Istre s ciljem promicanja aktivnog i zdravog načina života kod mladih naraštaja. Grad Pula financijski podržava apsolutno sve projekte koji potiču razvoj djece.
 

Prijedlog

Nk Istra 1961 već je dugi niz godina preoblikovani klub sa djelom privatnog kapitala.Na ime pretvorbe Grad Pula još uvijek ima 38%vlasništva kluba i nikakav utjecaj u rad kluba.U nekoliko navrata govorilo se o 3.i 4. krugu privatizacije kluba koji se do dan danas nije desio.Zašto?Zašto se prodajom postotka od tih 38% koji bi kupili navijači ili pravne osobe,mogla stedstva upotrijebiti za daljnji razvoj sporta u gradu?

Prijedlog o prodaji vlasništva NK Istre 1961