U fazi razmatranja Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

Prijedlog

U cijeloj Istri pa i šire svugdje gdje se čakavska riječ i muzika cijeni i štuje,ime Renata Pernića izaziva veliko štovanje.Nažalost Grad Pula svog sugrađanina slabo je vrednovala,tek jednom tablom na jednoj livadi na Vidikovcu.Predlažem da se pored table postavi i pano ili ploča sa njegovom biografijom.

Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića