Primljeno Prijedlog za bolji tok prometa

Prijava

Molim vas da zabranite skretanje u desno u ulici na Rivi kod Titovog parka jer koći promet . Zbog pješačkog prijelaza auti moraju stajati koji žele desno i radi toga prođu dva auta. Ti skretaći mogu se preusmjeriti na cesto koja ide prema Areni. Samo s tim jednim potezom bi rješili gužvu na rivi .

Prijedlog za bolji tok prometa