Nerješivo Prijedlog za ovaj atraktivni dio Pule

Odgovor

Poštovani, s obzirom na manjak podataka o točnoj lokaciji i vlasništvu prikazane parcele (ukoliko se radi o privatnom vlasništvu Grad Pula nije nadležan za isto), nismo u mogućnosti točno odrediti namjeru ovog prostora.

Prijedlog

Predlažemo da se ovaj atraktivni dio Pule stavi u funkciju. Da li postoji nešto u planu ?

Prijedlog za ovaj atraktivni dio Pule