Riješeno Prometni prijedlog

Odgovor

Na navedenom raskrižju smjer Stankovićeva - Rakovčeva, kao i smjer Stankovićeva - Kukuljevićeva su opterećeniji stoga ti smjerovi imaju prednost u odnosu na Koparsku, što je i usklađeno s fazama na semaforu. Ispravnost semafora redovno se kontrolira a u slučaju kvara promptno se pristupa sanaciji. Svaka prijava od strane građana dodatno osigurava brže djelovanje.

Prijedlog

Predlažem da se pravo prvenstva na križanju Koparske i Stankovićeve promijeni na način da prednost imaju vozila koja dolaze Koparskom. Naime, kada semafori ne rade, dešava se da vozila na uzbrdici Koparske nemaju prednost pa se stvara kolona i otežano pokretanje vozila "pod ručnom".

Prometni prijedlog