Primljeno Rasterećenje prometa

Prijava

Rsterećenje prometa. Dok zemlje Evrope poštuju radno vrijeme,naše vlasti,zbog smanjenja troškova za plaće svojih zaposlenika a sve u svrhu da sebi stave više u džep,koće jutarnji promet kada svi idu na posao. Strašno!

Rasterećenje prometa