Riješeno Sadnja 20 stabla na više lokacija

Tradicionalno obogaćivanje gradskog zelenog fonda i oplemenjivanje zelenilom dječjih igrališta aktivno se nastavlja u jesenskom periodu i to sadnjom 20 stabala na više lokacija u gradu. Na zelenoj površini u Voltićevoj ulici na Vidikovcu posađeno je pet stabala ladonje, jedno stablo ginka posađeno je na zelenoj površini na "S krivini", dok je jedno posađeno u Parku Monte Zaro. Na dječje igralište u Šijani pak posađena su dva stabla liqiudambra dok su tri posađena nedaleko Stande. I zelena površina pored Osnovne škole Vidikovac bogatija je za dva stabla lipe kao i obližnje dječje igralište na kojemu je također posađena lipa. Nadalje u parku Franje Josipa na Rivi posađeno je pet tulipanovca (liriodendrona) sve kako bi se bogat biljni fond Pule učinio još bogatijim. Uz spomenuti park i palme koje krase šetnicu dobile su svoje zaštitno zimsko ruho koje će ih štititi tijekom hladnih mjeseci. U prethodnom razdoblju u cilju uređenja zelenih površina grada Pule djelatnici Horikulture Pula Heruclanee već su posadili 35 stabala, ukupno 24 tisuće cvatnih biljaka, od čega oko 16 tisuća proljetnica (tratinčice u tri boje, potočnice) te 8 tisuća lukovica (tulipana narcisa i šafrana) na 18 gradskih lokacija, te je izvršena dosadnja ukrasnog bilja i trajnica. Nastavlja se i s uređenjem parkovnih površina, urbane opreme te dječjih igrala.

Sadnja 20 stabla na više lokacija