Riješeno Sanacija dijelova kolnika na Partizanskom putu za kvalitetnije prometovanje

S ciljem poboljšanja uvjeta prometovanja na Partizanskom putu i buduće preregulacije prometa na predmetnu prometnicu, a povodom rekonstrukcije Vodnjanske ceste od strane Hrvatskih cesta, započet će sanacija starih prekopa na kolniku Partizanskog puta, podizanje poklopaca kanalizacijskih okna, te izvođenje četiri prekopa za podzemno polaganje HT-ovih kabela. Za vrijeme izvođenja radova, koji se planiraju odvijati do prve polovice listopada 2017. godine, na snazi će biti privremena regulacija prometa na Partizanskom putu na način da će se, ovisno o lokaciji izvođenja radova, na dijelu prometnice promet odvijati jednim prometnim trakom regulirano semaforima. Radove će izvoditi Cesta d.o.o., Pragrande d.o.o. i Zanitel d.o.o.. Molimo sve sudionike u prometa na oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.

Sanacija dijelova kolnika na Partizanskom putu za kvalitetnije prometovanje