Riješeno Sanacija pročelja na Forumu 2

Kako bi se radovi okončali do početka turističke sezone danas se započelo s postavom skele na poslovnu zgradu Forum 2 na kojoj će se izvršiti sanacija pročelja koje je trenutno u lošem stanju. Planirani rok završetka je nešto više od mjesec dana, do 10. lipnja.

Riječ je o investiciji na poslovnoj zgradi kojom upravlja Castrum Pula 97 d.o.o vrijednoj 395.800,00 kuna i zajednički je sufinanciraju Ministarstvo turizma RH i Grad Pula, a same radove izvodit će tvrtka Kapitel d.o.o. iz Žminja. 

Sanacija prednjeg pročelja objekta na adresi Forum 2 obuhvatit će sanaciju kamene fasade prema uvjetima konzervatorskog odjela u Puli. Radovi će obuhvatiti demontažu nepotrebne opreme (željeznih nosača koji svojom dotrajalošću nagrizaju kamene dijelove fasade), detaljno pranje i čišćenje svih kamenih elemenata, te žbukanje zadnjega kata objekta.  Kompletno će se urediti glavna ulazna vrata, sanirat će se oštećene bifore, zakrpati oštećenja po kamenom plaštu umjetnom kamenom strukturom te će se izvesti demontaža  svih nepotrebnih elektroinstalacija, te ugradnja onih vidljivih pod kamenu oblogu. „Zahvaljujem se Ministarstvu turizma što se kroz Fond za razvoj turizma uključio u projekte obnove pročelja na glavnog gradskom Trgu Forumu. Zajedničkim snagama stvaramo  ljepšu “ razglednicu Grada“ koju brojni pulski posjetitelji šalju u svijet.“ zaključio je direktor Castruma Aleksandar Matić.

Sanacija pročelja na Forumu 2