Riješeno Savijena i srušena stabla

Odgovor

Zahvaljujmo na prijavi. Izvršit će se sanacija

Prijava

Na novoj cesti prema sportskom centru Tivoli nedavno su posađena stabla koja su se nakon olujnog vjetra savila a neka i potpuno srušila.

Savijena i srušena stabla