Riješeno Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Odgovor

Zahvaljujemo na prijvi. Redarstvo grada Pule izvršit će postupanje sukladno nadležnostima.

 

Prijava

Svaki dan nepropisno parkiran kombi, otežan prolaz pješaka. Trg Sv. Tome

Svaki dan nepropisno parkiran kombi