Riješeno Uklanjaju se grafiti u užem centru Pule

Uklanjaju se grafiti u užem centru Pule