Riješeno Uređenje prolaza između Faverijske i Stiglicheve ulice

U ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine započinju radovi uređenja prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na prolazu između Faverijske i Stiglicheve ulice u Puli kojima će se stanovnicima okolnih zgrada osigurati kvalitetan pristup svojim objektima koji je do sada bio dijelom uređen kao makadamski put. Duljina zahvata iznosi 73 metara na kojemu će biti izveden i nogostup, te će se prolaz priključiti na postojeće ceste preko kolnih rampi. Projektom je predviđeno jednosmjerno prometovanje iz smjera Faverijske ulice prema Stiglichevoj ulici. Na navedenoj dionici izvest će se i radovi na srednjenaponskoj i niskonaponskoj mreži u nadležnosti HEP - a kako bi se osigurala dugoročna i kvalitetna elektroopskrba. Radovi se planiraju okončati do početka turističke sezone, a izvođači su Cesta d.o.o. i Zanitel d.o.o.

Uređenje prolaza između Faverijske i Stiglicheve ulice