Riješeno Zatvoriti pristup vozilima na šetnicu

Odgovor

Zahvaljujemo. Budući se i ne bi smjelo prolaziti prijava će se uputiti redarstvu.

 

Prijava

Zatvoriti pristup vozilima na šetnicu

Zatvoriti pristup vozilima na šetnicu