Primljeno Zauzimanje javne površine

Prijava

Zauzimanje javne površine na usponu Marijana Rotara. Već nekoliko puta prijavljeno. Što rade komunalni redari unovom gradu?

Zauzimanje javne površine