SmeĆe bačeno u šumu prema groblju od Punte

Primljeno SmeĆe bačeno u šumu prema groblju od Punte

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Smece

Primljeno Smece

Jako loš odvoz smeća

Primljeno Jako loš odvoz smeća

Potrebno počistit izmet

Primljeno Potrebno počistit izmet

Već oko 2mjeseca ovo smeće je ispred zgrade

Primljeno Već oko 2mjeseca ovo smeće je ispred zgrade

Otpad

Primljeno Otpad

Zašto je ovo neriješivo ?

Primljeno Zašto je ovo neriješivo ?

Zapuštena baština

Primljeno Zapuštena baština

Oštećena kanta za pseći izmet

Primljeno Oštećena kanta za pseći izmet

Ruglo u samom centru grada

Primljeno Ruglo u samom centru grada